Politica GDPR

S.C. HOUSE CENTER S.R.L. cu sediul in Calea Bucurestilor nr.11A, Otopeni Judetul Ilfov, ,România, vă informează că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate și prelucrate conform legislației în vigoare, respectiv Codul muncii, H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidenta a salariatilor, OMEF 3512/2008 și Anexa 6 a Legii Arhivelor Naționale, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, LEGEA nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

De asemenea, S.C. HOUSE CENTER S.R.L. supraveghează video activitatea sa, iar imaginea dvs., făcând parte din categoria datelor cu caracter personal este prelucrată conform Deciziei nr.52/2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video Publicata in M.Of. nr. 389 din 11.06.2012, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, LEGEA nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera crculaţie a acestor date.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

SC HOUSE CENTER S.R.L. headquartered in Calea Bucurestilor no. 11 A, Ilfov County, Otopeni, Romania, informs you that your personal data will be kept and processed according to the legislation in force, namely Law no. 82/1991, MFP Order no. 2634/2015, (EU) Regulation No 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repealing of Directive 95/46 / EC, LAW no. 677 of 21 November 2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data.

Also, S.C. HOUSE CENTER S.R.L. video surveys its work, and your image, belonging to the personal data category, is processed according to Decision no.52 / 2012 on the processing of personal data by means of video surveillance published in M. Of. no. 389 of 11.06.2012, (EU) Regulation No 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repealing of Directive 95/46 / EC, LAW no. 677 of 21 November 2001 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data.